logo Nye metoder

Avgjørelse i Sør-Rogaland tingrett sikrer tilgang på kreftlegemidler

Behandlingen gjøres tilgjengelig fra 1. januar 2023.

Publisert 01.12.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

​​Dette dreier seg konkret om en behandling til nyrekreft, en behandling til lungekreft og en behandling til blodkreft. Legemiddelbehandlingen har fått ja i Beslutningsforum, men fordi MSD og Janssen har bedt om midlertidig forføyning har det ikke vært mulig å angi fra hvilket tidspunkt behandlingen kunne tas i bruk. Nå er det avgjort at behandlingen gjøres tilgjengelig fra 1. januar 2023.


– Vi er glade for at denne avgjørelsen gir pasienter trygg og sikker tilgang på viktige legemiddel til kreftbehandling i Norge. Det har vært en omfattende behandling i tingretten, og signering av avtalene vil gi pasientene et så bredt utvalg av ulike behandlingsalternativ som mulig, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF, Inger Cathrine Bryne.