logo Nye metoder

Presse

Hvem kan svare på spørsmålene dine? Her finner du svar.

 1. Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Sør-Øst RHF på e-post: medievakt@helse-sorost.no. Se også informasjon og telefonnummer på kommunikasjonsavdelingens egen nettside. 
 2. Bruk søket «Finn metode» for å finne status på enkeltmetoder. Her kan du også filtrere på ulike faser, status eller type.
 3. Vi har samlet ofte stilte spørsmål og svar om Nye metoder på en egen side.
 4. Jobber du ikke i media? Bruk Kontaktlisten (lenke).

Guide: Hvem kan svare på hva? 

Sekretariatet for Nye metoder svarer på

 • spørsmål om hvordan systemet fungerer og hvem som har hvilke roller.
 • spørsmål om hvor en sak ligger i systemet, hvor du finner informasjon og hvem.       

Leder av Beslutningsforum svarer på

 • spørsmål om beslutninger i Beslutningsforum for Nye metoder. Media kontakter lederen via kommunikasjonsavdelingen (se kontaktinformasjon lenger opp på denne siden)

Leder av Bestillerforum svarer på

 • spørsmål om vurderinger og beslutninger gjort i Bestillerforum RHF.  
 • spørsmål om Nye metoder-saker som er til behandling i fagdirektørmøtet i de regionale helseforetakene.

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) eller Folkehelseinstituttet (FHI) svarer på spørsmål om

 • hvordan metodevurderinger gjennomføres.
 • en konkret metodevurdering og status på den.
 • metodevarsler eller metodevarslingsfunksjonen.
 • nasjonale støttefunksjoner for mini-metodevurderinger

Ta kontakt med DMP og FHI via pressekontaktene deres.

Sykehusinnkjøp svarer på spørsmål om

 • prosessene for innkjøp og forhandlinger av metodene
 • hvordan forhandlinger foregår 
 • status på en konkret metode det forhandles om

Ta kontakt med Sykehusinnkjøp via pressekontakten deres.

Sykehusene/foretakene svarer på

 • spørsmål om mini-metodevurderinger. Eventuelt kan du henvende deg til en kontaktperson i hvert regionale helseforetak (RHF). 

Ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen i det RHF-et det gjelder.

Statens strålevern svarer på spørsmål om

 • håndtering av medisinsk stråling i Nye metoder

 

Sist oppdatert 01.02.2024