logo

Kontaktliste

Hvem besvarer hvilke henvendelser?

​Under er en guide til hvem som besvarer hvilke spørsmål, inklusive kontaktpersoner for presse/media.

Usikker på hvem du skal kontakte? - Kontakt sekretariatet for Nye metoder så hjelper vi deg.

Øverst finner du kontaktinformasjon for de vanligste spørsmålene.

Vi etterstreber å legge ut all informasjon  på nyemetoder.no  så snart den foreligger- sjekk der først.

Vanlige spørsmål

Hvordan fungerer Nye metoder, og hvem har hvilke roller?
Spørsmål om hvordan systemet fungerer og hvem som har hvilke roller besvares av sekretariatet for Nye metoder.

Kontakt:
Sekretariatet for Nye metoder, nyemetoder@helse-sorost.no, 91 30 43 88
Enhetsleder Ellen Nilsen, Ellen.Nilsen@helse-sorost.no, 997 49 706

Finnes informasjonen på nett? - Bruk «Om systemet» og «Hvem gjør hva» 

Hvor ligger saken i Nye metoder?
Spørsmål om hvor en sak ligger i systemet, hvor man finner informasjon, hvem som er kontaktpersoner, og videreformidling av kontakt til relevant aktør osv.

Kontakt:
Sekretariatet for Nye metoder, nyemetoder@helse-sorost.no, 91 30 43 88

Finnes informasjonen på nett? - Bruke søkesiden «Finn metode» for å finne enkelt metoder.

  • Hvilke beslutninger om oppdrag er gitt i Bestillerforum for nye metoder?
   Beslutninger om oppdragene om metodevurdering og vurderinger gjort i Bestillerforum besvares av leder i Bestillerforum for nye metoder, fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF Ulrich Spreng.

   Kontakt ved generelle spørsmål om beslutninger:
   Sekretariatet for Nye metoder, nyemetoder@helse-sorost.no, 91 30 43 88. 

   Kontakt ved spørsmål til leder av Bestillerforum for nye metoder
   Send spørsmålet til postmottak@helse-sorost.no. Merk e-posten med "Spørsmål til leder av Bestillerforum".
 • Saker som er sendt til beslutning fra Bestillerforum for nye metoder til de regionale helseforetak (RHF-ene)
  Fagdirektør Ulrich Spreng (Helse Sør-Øst RHF) på vegne av de fire RHF-ene. Spørsmål kan sendes til postmottak@helse-sorost.no.

Beslutningsforum for nye metoder
Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 958 76 839​

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til nyemetoder@helse-sorost.no​.

Spørsmål vedrørende prosesser for innkjøp/forhandlinger
Spørsmål vedrørende prosesser for innkjøp/forhandlinger av metoder i Nye metoder besvares av Sykehusinnkjøp HF.

Kontakt- legemidler 
Anne Marthe Ringerud, anne.marthe.ringerud@sykehusinnkjøp.no

Erik Sagdahl, erik.sagdahl@sykehusinnkjop.no 

Kontakt- medisinsk utstyr
(Informasjon kommer)

Pressekontakt i Sykehus innkjøp HF

Spørsmål om metodevurderinger
Spørsmål om hvordan metodevurderinger (hurtige og fullstendige) gjennomføres i praksis besvares av Folkehelseinstituttet eller Statens legemiddelverk.

Kontakter i Statens legemiddelverk:
Elisabeth Bryn: elisabeth.bryn@legemiddelverket.no


Pressekontakt i Statens legemiddelverk: 485 09 554

Kontakter i Folkehelseinstituttet:
For metodevurdering: metodevurdering@fhi.no
Martin Lerner: martin.lerner@fhi.no
Kjetil Gundro Brurberg: KjetilGundro.Brurberg@fhi.no

Pressevakta i Folkehelseinstituttet:
21 07 83 00

Andre spørsmål

 

 • Spørsmål om metodevarslingsfunksjonen
  Spørsmål om utarbeidelsen av metodevarsler ie. metodevarslingsfunksjonen besvares av Folkehelseinstituttet (andre metoder enn legemidler) og Statens legemiddelverk (legemidler).

  Kontaktperson inkl. pressekontakt ved spørsmål om metodevarslingsfunksjonen i Folkehelseinstituttet: Marit Austeng, MaritErna.Austeng@fhi.no

  Kontaktperson inkl. pressekontakt ved spørsmål om metodevarslingsfunksjonen i Statens legemiddelverk:  Heidi-Mirelle Eriksen, metodevarsling@legemiddelverket.no
   
 • Spørsmål om medisinsk stråling
  Generelle spørsmål som vedrører håndtering av medisinsk stråling i Nye metoder besvares av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

  Kontakt
  metodevurdering@nrpa.no

  Kontakt ved spørsmål om medisinsk stråling
  Eva Friberg, eva.friberg@nrpa.no, 67162620
  Ingrid Espe Heikkila, ingrid.heikkila@nrpa.no, 67162592
 • Spørsmål om mini-metodevurderinger
  Spørsmål om mini-metodevurderinger besvares av det aktuelle helseforetak.
 • Spørsmål om nasjonal støttefunksjoner for mini-metodevurderinger
  Spørsmål om nasjonale støttefunksjoner, inkl. nasjonal database for mini-metodevurderinger besvares av Folkehelseinstituttet.

  Kontaktperson inkl. pressekontakt ved spørsmål om nasjonal støttefunksjoner for mini-metodevurderinger: Helene Arentz-Hansen, helene.arentz-hansen@fhi.no
Sist oppdatert 15.11.2023