logo Nye metoder

Kontaktliste

Lurer du på noe om Beslutningsforum eller Nye metoder? Her er en guide til hvem som kan svare på hva.

 • Vi etterstreber å legge ut all informasjon her på nettsiden vår (nyemetoder.no) så snart den er klar, så sjekk gjerne her først.
 • Bruk søket «Finn metode» for å finne status på enkeltmetoder. Her kan du også filtrere på ulike faser, status eller type.
 • Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for Nye metoder kan sendes på e-post til nyemetoder@helse-sorost.no​.

Spørsmål fra media

Vanlige spørsmål

Hvordan fungerer Nye metoder, og hvem har hvilke roller?

Hvor ligger saken i Nye metoder? Når skal den opp i Beslutningsforum? Hvem er kontaktpersoner? 

 • Bruk søket «Finn metode» for å finne status på enkeltmetoder. Her kan du også filtrere på ulike faser, status eller type.
 • Finner du ikke informasjonen på nett? Kontakt sekretariatet for Nye metoder, nyemetoder@helse-sorost.no eller telefon 91 30 43 88

Hva er bestemt i Bestillerforum for Nye metoder?

 • Bestillerforum gir blant annet oppdragene om metodevurdering. Spørsmål om dette og vurderinger som er gjort i Bestillerforum, kan leder av Bestillerforum for Nye metoder og fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF, Ulrich Spreng, svare ut. Send spørsmålet ditt til postmottak@helse-sorost.no. Merk e-posten med "Spørsmål til leder av Bestillerforum".
 • Generelle spørsmål om beslutningene? Kontakt sekretariatet for Nye metoder, nyemetoder@helse-sorost.no eller telefon 91 30 43 88. 
 • Spørsmål om saker som er sendt fra Bestillerforum til beslutning i de regionale helseforetak (RHF-ene)? Leder i Bestillerforum og fagdirektør i Helse Sør-Øst, Ulrich Spreng kan svare på vegne av de fire RHF-ene. Spørsmål kan sendes til postmottak@helse-sorost.no.

Spørsmål om innkjøp eller forhandlinger

Spørsmål om metodevurderinger

For andre spørsmål utenom media, så kan du kontakte: 

 • Elisabeth Bryn i DMP: elisabeth.bryn@dmp.no
 • Martin Lerner i DMP: martin.lerner@dmp.no 
 • Hilde Risstad i Folkehelseinstituttet (FHI): Hilde.Risstad@fhi.no

Andre spørsmål - metodevarsling, medisinsk stråling og mini-metodevurderinger

Spørsmål om metodevarslingsfunksjonen

 • Spørsmål om utarbeidelsen av metodevarsler og metodevarslingsfunksjonen besvares av DMP eller Folkehelseinstituttet.
 • Kontaktperson (inkludert pressekontakt) ved spørsmål om metodevarslingsfunksjonen i Folkehelseinstituttet: Hilde Risstad, Hilde.Risstad@fhi.no
 • Kontaktperson (inkludert pressekontakt) ved spørsmål om metodevarslingsfunksjonen i DMP: Heidi-Mirelle Eriksen, metodevarsling@dmp.no

Spørsmål om medisinsk stråling

 • Generelle spørsmål om håndtering av medisinsk stråling i Nye metoder besvares av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Kontakt metodevurdering@nrpa.no

Kontakt ved spørsmål om medisinsk stråling:

Spørsmål om mini-metodevurderinger

 • Spørsmål om mini-metodevurderinger svares av det aktuelle helseforetaket (sykehuset).

Spørsmål om nasjonale støttefunksjoner for mini-metodevurderinger

 • Spørsmål om nasjonale støttefunksjoner, inkludert nasjonal database for mini-metodevurderinger, besvares av Folkehelseinstituttet.
 • Kontaktperson (inkludert pressekontakt) ved spørsmål om nasjonal støttefunksjoner for mini-metodevurderinger: Helene Arentz-Hansen, helene.arentz-hansen@fhi.no
Sist oppdatert 01.02.2024