logo Nye metoder

Velkommen til Nye metoder

Nye metoder er et felles system for å beslutte hvilke behandlings­metoder som kan tilbys i spesialist­helsetjenesten. De fire regionale helseforetakene i Norge har ansvaret for Nye metoder.

Finn metode - søk her

Søk etter legemidler, medisinsk utstyr, prosedyrenavn, ID-nummer eller indikasjon. Oversikten kan filtreres på fase, status og type.
Metoder
Et nærbilde av et mikroskop

Aktuelt

 • 15. februar 2024
  Bestillerforum for nye metoder 12. februar 2024

  Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Foreløpig protokoll er publisert.

 • 12. februar 2024
  Innføring av nye legemidler: Slik var tidsbruken i 2023

  Årsoppsummeringen for 2023 fra Nye metoder viser at den totale tidsbruken før nye medisiner kan behandles i Beslutningsforum har gått opp. Flere iverksatte tiltak vil bidra til å snu denne utviklingen i inneværende år.

 • 12. februar 2024
  Beslutningsforum 12. februar: Ny kreftbehandling innført på rekordtid

  En ny ordning som gjør at pasienter kan få raskere tilgang til immunterapi har ført til at Beslutningsforum i sitt februarmøte, på rekordtid, innførte nye behandlingsmetoder for henholdsvis ikke-småcellet lungekreft og for voksne og ungdom med melanom.

Kommende møter