logo Nye metoder

Faser ved innføring av nye metoder

Metodevurdering

​​​​​​​​​​​Her får du vite hvordan du finner informasjon om hvilke oppdrag om metodevurdering som Bestillerforum har gitt og hvordan du finner metodevurderinger som enten pågår eller er ferdigstilte. Du får også informasjon om hvordan du gir innspill til metodevurderinger.

Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk gjennomfører metodevurderinger på oppdrag fra Bestillerforum for nye metoder (Bestillerforum). Sykehusinnkjøp HF utarbeider prisnotater​. Alle har anledning til å gi innspill til metodevurderinger.

Metoder som er til vurdering i Nye metoder skal som hovedregel ikke brukes. I artikkelen Unntaksordning får du oversikt over gjeldende gruppeunntak og prosedyrene som finnes for å søke om unntak. 

Det er mulig å filtrere søk for å få oversikt over hvilke metoder som befinner seg i fasen «Metodevurdering».

Bruk «Finn metode» fra startsiden av nyemetoder.no og avgrense søket ved hjelp av menyen til høyre. For å se:

  • Hvilke oppdrag om metodevurdering som gitt, men hvor arbeidet ennå ikke er påbegynt så avgrenser du søket til «Til metodevurdering».
  • Hvilke oppdrag om metodevurdering som er pågående så avgrenser du søket til «Metodevurdering pågår».
  • Hvilke oppdrag om metodevurdering som er ferdigstilt, men ennå ikke sendt til beslutning i påvente av tilhørende prisnotat så avgrenser du søket til «Metodevurdering ferdigstilt».
  • Hvilke oppdrag om metodevurdering som er ferdigstilt, og sendt til beslutning (men ikke besluttet ennå) så avgrenser du søket til «Til Beslutning».

En oversikt i tabellformat med alle oppdrag om metodevurdering som er gitt oppdateres etter hvert møte i Bestillerforum. Den oversikter heter Metoder til metodevurdering (PowerBI format - underoppdatering).  Den samme oversikten foreligger også i en nedlast​bar excelfil (oppdatert per 17.06.2024). Når en metode har fått en beslutning er den ikke lenger med i denne oversikten.

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) vedlikeholder en oversikt over saksbehandlingsstatus for metodevurderinger av legemidler (dmp.no). I oversikten for sykehuslegemidler er det mulig å filtrere, for å se om legemiddelfirma har levert dokumentasjon - og om arbeidet med en metodevurdering er begynt eller ikke. Sekretariatet for nye metoder bruker denne listen for å oppdatere metodesidene på nyemetoder.no.

Bruk «Finn metode» fra startsiden av nyemetoder.no og avgrense søket ved hjelp av menyen til høyre. For å se :
- Hvilke oppdrag om metodevurdering som er ferdigstilt, men ennå ikke sendt til beslutning i påvente av tilhørende prisnotat så avgrenser du søket til «Metodevurdering ferdigstilt». Da vil du få dette søketreffet.
- Hvilke oppdrag om metodevurdering som er ferdigstilt, og sendt til beslutning (men ikke besluttet ennå) ​så avgrenser du søket til «Til Beslutning». Da vil du få dette søketreffet.​

 

Alle har anledning til å gi innspill. I artikkelen Innspill til metoder finner du informasjon om frister og hvordan du gir innspill til metoder som befinner seg på ulike trinn i prosessen. 

I artikkelen Unntaksordningen​ får du oversikt over gjeldende gruppeunntak og prosedyrene som finnes for å søke om unntak.

Ansatte i spesialisthelsetjenesten gjennomfører mini-metodevurderinger. Det er et skjema i tre deler som skal fylles ut.

Ferdigstilte mini-metodevurderinger skal sendes inn for publisering i den Nasjonale databasen for mini-metodevurderinger. For hjelp med publiseringen skal spesialisthelsetjenesten ta kontakt med Folkehelseinstituttet så snart en mini-metodevurdering er ferdig.

Det foreligger en egen artikkel som heter Beslutninger lokalt i helseforetakene og mini-metodevurderinger med mer informasjon.​


 


 


 


 


 


 

Neste steg i prosessen

Finn metode - søk her

Søk etter legemidler, medisinsk utstyr, prosedyrenavn, ID-nummer eller indikasjon. Oversikten kan filtreres på fase, status og type.
Metoder
Et nærbilde av et mikroskop
Sist oppdatert 15.11.2023