logo Nye metoder

Faser ved innføring av nye metoder

Forslag

​Her får du vite ​hvordan du sender inn anmodninger eller forslag om metodevurdering og hvordan du kan gi innspill til anmodninger, forslag og metodevarsler. Du får også informasjon om kommende møter i Bestillerforum og hvordan du finner sakspapirer og protokoller fra møtene.

​Bestillerforum for nye metoder​ (Bestillerforum) møtes månedlig for å ta stilling til hvilke oppdrag om metodevurdering som skal gis basert på anmodninger, forslag, metodevarsler og innspill. 

Leverandører av legemidler skal fra mai 2023 bruke skjemaene for anmodning om vurdering eller revurdering, og ikke forslagsskjema. Fra samme tidspunkt slutter Statens legemiddelverk å utarbeide metodevarsler for legemidler. Det finnes egen artikkel for leverandører med informasjon om fremgangsmåte og skjemaene som skal brukes for anmodning.

 

Alle har anledning til å sende inn forslag. I artikkelen Forslag om nasjonale metodevurderinger finner du forslagsskjema og den informasjon du trenger.

Merk at leverandører av legemidler skal bruke egne skjema for anmodning, se artikkelen For leverandører
 

Bestillerforum møtes månedlig. I artikkelen Tidsfrister og møtedatoer får du oversikt over alle planlagte møter med frister.

Det kan være at vi må avvike fra den frist som er satt. Vi er i en overgangsfase nå etter å ha gått over til anmodninger fra og med mai 2023.  

Alle har anledning til å gi innspill til metodene i Nye metoder. I artikkelen Innspill til metoder finner du informasjon om frister og hvordan du gir innspill til metoder som befinner seg på ulike trinn i prosessen. 


 

Alle kan filtrere sitt søk for å få oversikt over hvilke metoder som befinner seg i fasen "Forslag".

Bruk Finn metode fra startsiden av nyemetoder.no og avgrens søket ved hjelp av menyen til høyre.

For å se hvilke anmodninger, forslag og metodervarsler som er åpne for innspill, så avgrenser du søket til «Forslag mottatt/åpent for innspill».


 

Bestillerforum møtes månedlig. I artikkelen Tidsfrister og møtedatoer får du oversikt over alle planlagte møter. På startsiden til nyemetoder.no publiseres også kommende møter under Møter og konferanser​.​


 

Alle innkallinger, sakspapirer og protokoller fra møtene i Bestillerforum er tilgjengelige under Møter i Bestil​lerforum. Sakspapirer og protokoll fra møtene i Bestillerforum publiseres der som regel to til fire dager etter et møte.

Cirka en uke i forkant av hvert møte i Bestillerforum vil innkallingen med agendaen publiseres på det enkelte møte under Møter og konferanser

På metodesiden til hver enkelt metode finner du beslutninger som gjelder for metoden. 


 

​En oversikt over alle beslutninger tatt i Bestillerforum for nye metoder oppdateres etter hvert møte (PowerBI format - under oppdatering). Den samme oversikten foreligger også i en nedlastb​ar excelfil (oppdatert per 17.06.2024).


 

Ansatte i spesialisthelsetjenesten kan ta initiativ til en mini-metodevurdering. Kompetansemiljøet knyttet til den ansattes helseforetak kan bistå. Det foreligger en egen artikkel som heter Beslutninger lokalt i helseforetakene og mini-metodevurderinger med mer informasjon.​


 


 


 


 


 


 


 


 

  


 


 


  

Neste steg i prosessen

Sist oppdatert 15.11.2023