logo Nye metoder

Faser ved innføring av nye metoder

Beslutning

Her får du vite hvordan du finner gjeldende beslutninger og agendaen til kommende møter i Beslutningsforum for nye metoder. Du får også informasjon om hvordan du finner sakspapirer og protokoll fra møtet.

Beslutningsforum for nye metoder (Beslutningsforum) beslutter om en metode kan tas i bruk eller ikke i spesialisthelsetjenesten. Beslutningene er bl.a. basert på nasjonale metodevurderinger. Du kan lese mer om dette i artikkelen Beslutningsforum for nye metoder og nasjonale beslutninger. Beslutningene offentliggjøres på nettsiden til Nye metoder.

Beslutningsforum møtes månedlig. I artikkelen Tidsfrister og møtedatoer får du oversikt over alle planlagte møter. På startsiden til nyemetoder.no publiseres også kommende møter under Møter og konferanser.


Metoder som skal behandles i førstkommende møte i Beslutningsforum presenteres under «Aktuelt» på forsiden til Nye metoder ca. en uke før hvert møte. Tidligere gjennomførte møter med saksdokumenter og protokoller finner du i artikkelen Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Du kan følge med på nasjonale beslutninger på flere måter:

  • Oversikt over nasjonale beslutninger tatt i Beslutningsforum (PowerBI format - under oppdatering). Nedlastbar Excelfil (oppdatert per 17.06.2024). Oversikten oppdateres hver måned.
  • Du kan sjekke status på den enkelte metode: Bruk Finn metode for å søke opp og se status på enkeltmetoder.
  • Etter hvert møte i Beslutningsforum for nye metoder publiseres en nyhetssak under «Aktuelt» og et nyhetsbrev sendes ut til abonnentene. Du kan melde deg på nyhetsbrevet.

Dokumentene (metodevurderinger, prisnotater, innspill etc.) fra ferdigstilte oppdrag sendes til RHF-ene som forbereder saken til beslutning. Bruk Finn metode fra og avgrens søket ved hjelp av menyen til høyre. Velg «Til beslutning»

I artikkelen Beslutningsforum for nye metoder og nasjonale beslutninger gis utdypende informasjon om beslutningsprosessene for nasjonale metodevurderinger, inklusive kriterier og sammensetningen til Beslutningsforum for nye metoder. Lokale beslutninger i helseforetak og mini-metodevurderinger kan du lese mer om i artikkelen Beslutninger lokalt i helseforetakene og mini-metodevurderinger.

Neste steg i prosessen

Finn metode - søk her

Søk etter legemidler, medisinsk utstyr, prosedyrenavn, ID-nummer eller indikasjon. Oversikten kan filtreres på fase, status og type.
Metoder
Et nærbilde av et mikroskop
Sist oppdatert 15.11.2023