logo Nye metoder

Faser ved innføring av nye metoder

Implementering

Spesialisthelsetjenesten skal bruke metoder i samsvar med de beslutninger som fattes av Beslutningsforum for nye metoder.

Retningslinjer og veiledere

Beslutninger som tas av Beslutningsforum for nye metoder skal koordineres med innholdet og anbefalingene i de nasjonal faglige retningslinjene. Helsedirektoratet arbeider fortløpende med å oppdatere nasjonale faglige retningslinjer.

Anbud og LIS-anbefalinger

En beslutning i Beslutningsforum angir om metoden kan tas i bruk i spesialisthelsetjenesten. Sykehusinnkjøp HF sin oppgave er å konkurranseutsette legemidler og andre metoder. Basert på resultatet av anbudene lager LIS i Sykehusinnkjøp HF såkalte LIS-anbefalinger der det går fram hvilke legemidler som er fortrukket som førstevalg og rekkefølge, basert på gitte kriterier. I artikkelen Forholdet mellom Nye Metoder og anbud, samt LIS-anbefalinger gis utdypende informasjon om føringer for metoden som følge av anbud og LIS-anbefalinger.

Tilgjengelighet etter beslutning - legemiddel

Etter et ja i Beslutningsforum for nye metoder må produktet og prisen registreres. Når det er gjort, er legemidlet tilgjengelig for bruk i sykehusene. Mer detaljer om tidslinjene i artikkelen Implementering under overskriften "Når er legemidlet tilgjengelig"?

Om andre steg i prosessen

Sist oppdatert 15.11.2023