logo Nye metoder

Møte i Bestillerforum 18. november 2024

Sakslisten publiseres ca. 1 uke før møtet.

18.
november
2024
  1. 18. nov. 2024

Tid og sted

Når

  1. 18. nov. 2024

Siden oppdateres nærmere møtet.​

Det vil kunne komme metoder basert på anmodninger, metodevarsler og forslag til møtet. Fullstendig agenda for møtet publiseres ca. en uke i forkant av møtet.

Forslagsfrist til møtet: 10.09.2024

Innspillsfrist til møtet: 29.10.2024

Under oversikten for "Forslag" får du informasjon om hvordan du sender inn anmodninger eller forslag om metodevurdering og hvordan du kan gi innspill til anmodninger, forslag og metodevarsler.

 
Innkomne anmodninger, forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden): 

  •  

 

I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.