logo Nye metoder

ID2024_017

Aflibercept (Eylea)

Behandling av nedsatt syn som følge av diabetisk makulaødem (DME) (8 mg)
Forslag mottatt / åpent for innspill

Kort om siste status

Status 31.01.2024

Metoden er åpen for innspill. Planlagt behandling i Bestillerforum 22.04.2024.
Innspillsfrist 03.04.2024

Forslag

Sendt inn
23.01.2024
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2024_017

Anmodning ID2024_017 (PDF) (publisert 24.01.2024)

 

Status 31.01.2024

Nye metoder har gjennomgått anmodningen og Sykehusinnkjøp HF har gitt en tilbakemelding om at metoden ikke er egnet for tidlig faglig vurdering.

Det at metoden ikke er egnet for tidlig faglig vurdering, innebærer at den skal følge vanlig prosess i Nye metoder der det vurderes hvilken type metodevurdering som kan være hensiktsmessig.

Anmodningen skal etter planen legges frem på Bestillerforums møte 22.04.2024. Direktoratet for medisinske produkter vil i forkant utarbeide en egnethetsvurdering av anmodningen og det vil bli innhentet faglige innspill.