logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum 18. november 2024

Beslutningsforum for nye metoder har møte 18. november 2024. Sakslisten publiseres ca. 1 uke før møtet.

18.
november
2024
  1. 18. nov. 2024, 08:00 - 09:30

Tid og sted

Når

  1. 18. nov. 2024, 08:00 - 09:30

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte medievakt i Helse Sør-Øst RHF på e-post: medievakt@helse-sorost.no eller på telefon: 971 47 065  

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til: nyemetoder@helse-sorost.no