logo Nye metoder

Behandlet 18 metoder i 2015

Beslutningsforum for nye metoder avslo ingen av de 18 metodene de hadde til behandling i 2015. Det viser årsoppsummeringen.

Publisert 31.03.2016
Sist oppdatert 15.11.2023

​17 metoder ble innført og 1 ble utsatt. Ingen metoder/legemidler ble avslått.

I årsoppsummeringen fra 2015 skriver Beslutningsforum for nye metoder også at saksbehandlingen fra en ny metode meldes inn til metodevurdering og frem til saken behandles i Beslutningsforum for nye metoder fortsatt må effektiviseres for å korte ned tiden for metodevurderinger.

Beslutningsforumet har gjennom 2015 videreutviklet arbeidet med innføring av nye metoder/legemidler - i tett samarbeid med de andre aktørene i Nye metoder (tidligere Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten). 

Gode strukturer for forhandlinger med leverandører er en forutsetning for å oppnå akseptable priser for nye legemidler /metoder. I 2015 overtok Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) - en avdeling i Helseforetakenes Innkjøpsservice AS HINAS) - ansvaret for forhandlinger med aktuelle leverandører.

Les hele årsoppsummeringen: Årsoppsummering 2015 Beslutningsforum for nye metoder