logo Nye metoder

BeNeLuxA-samarbeid om metodevarsling

Belgia, Nederland, Luxemburg og Østerrike har startet opp et tettere samarbeid på legemiddelområdet, kalt BeNeLuxA-samarbeidet. Nå arbeider landene med forslag til en felles metodevarslingsfunksjon.

Publisert 26.04.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

​I 2016 signaliserte myndighetene i Belgia, Nederland, Luxemburg og Østerrike at de vil legge opp til å samarbeide om en policy for legemidler gjennom BeNeLuxA-samarbeidet (BeNeLuxA Collaboration).

The Belgian Health Care Knowlege Centre (KCE) fikk i oppgave å lede et arbeid med å utvikle en metodevarslingsmetodikk (Horizon Scanning methodology) for legemidler, samt et forslag til en modell for en felles metodevarslingsfunksjon (joint Horizon Scanning System, HSS). 

Du kan lese mer om hvilke hovedaktiviteter som de forslår at funksjonen skal ha, hvordan den kan arbeide, organiseres og implementeres i en rapport som nylig er publisert på nettsidene til KCE.

Målsetningen for en fellesfunksjon er at landene skal kunne identifisere potensielle samarbeidsområder og fatte egne beslutninger basert på informasjon som er generert i felleskap.

Metodevarslingsfunksjonen vil etter forslaget bestå i å etablere en felles identifiserings- og filtreringsprosess for legemidler som er i vente. Den etterfølgende prioriteringsprosessen som ligger til grunn for hvilke legemidler som går til en tidlig vurdering («early assessment») foreslås lagt til de enkelte land. Motiveringen for det er at landene kan gjøre forskjellige vurderinger av hvor mye det haster for enkelt legemidler.

I Norge utarbeides metodevarsler for legemidler av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Statens legemiddelverk. Under «Om systemet» her på nettsidene til Nye metoder kan du lese mer om vår metodevarslingsfunksjon.