logo Nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder - ekstramøte 10. august 2021

Beslutningsforum for nye metoder har i et ekstramøte 10. august drøftet prinsipielle problemstillinger knyttet til legemidler til behandling av cystisk fibrose. Det ble ikke tatt noen beslutninger. Sakspapirer og protokoll er nå publisert.

Publisert 04.08.2021
Sist oppdatert 15.11.2023

​​Saksliste

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Prinsipielle problemstillinger knyttet til legemidler til behandling av cystisk fibrose 
  • Eventuelt​

Saksdokumen​ter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i beslutningsforum for nye metoder​

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 952 90 730.

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til Beslutningsforum@helse-sorost.no​