logo Nye metoder

Beslutningsforum sier ja til utvidet bruk av Lenalidomid

Etter at patentet på Lenalidomid går ut 1. mars 2022, reduseres prisen på legemiddelet med godt over 90 prosent. Dermed kan Beslutningsforum si ja til å innføre Lenalidomid som medisin til flere pasienter med noen typer blodkreftsykdommer.

Publisert 13.12.2021
Sist oppdatert 15.11.2023

​​

– Beslutningsforum er glade for endelig å kunne si ja til utvidet bruk av Lenalidomid, slik at medisinen kommer pasienter i Norge til gode, sier leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.

Patentet på Lenalidomid går ut 1. mars 2022. Kostnadene for Revlimidbehandling som vedlikeholdsbehandling har vært omkring 700 000 kroner per år. Over 90 prosent rabatt vil si en betydelig nedgang og utgjøre store beløp. Disse ressursene kan nå brukes på annen pasientbehandling.

​​

Jobber for raske beslutninger

– Disse sakene er et godt eksempel på at aktørene i systemet tar initiativ og arbeider aktivt for å gi pasienter tilgang til legemiddelbehandling. Her har innkjøpssystemet sørget for rask utnyttelse av generiske priser etter patentutløp. Aktørene har tatt dette videre i Nye metoder, slik at sakene kan komme raskt til beslutning, fortsetter Bryne.

Lenalidomid inngår også i flere kombinasjonsregimer. Det er flere saker der det er grunn til å revurdere tidligere beslutninger på grunn av den betydelig prisreduksjonen – og disse jobbes det med.


Mange millioner kroner til mer pasientbehandling

Helseforetakene vil kunne spare rundt 350 millioner kroner på dette, som kan brukes på annen pasientbehandling.

– Det er selvsagt gledelig og viktig. Gjennom denne besparelsen får vi et handlingsrom til å innføre nye legemidler som kommer på markedet og tilby mer pasientbehandling, avslutter Bryne.


FAKTABOKS

  • Beslutningsforum sier ja til å innføre Lenalidomid som medisin til flere pasienter med noen typer blodkreftsykdommer.
  • Beslutningsforum er et prioriteringsverktøy og skal avgjøre hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke.
  • Beslutningsforum jobber etter tre kriterier: alvorlighet av sykdommen, effekt av behandlingen og ressursbruk/pris. Prioriteringskriteriene er vedtatt av et samlet Storting.
  • Det er de fire administrerende direktørene som sammen utgjør Beslutningsforum. Nå er lederen for Beslutningsforum administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.

 

Se hele protokollen fra Beslutningsforum mandag 13.12.21 her​. Der kan du se detaljert hvem som kan få behandling med Lenalodomid fra 1. mars 2022.