logo Nye metoder

Bruk av nye legemidler før markedsføringstillatelse - Retningslinje for legemidler på liste

Beslutningsforum har bestemt at legemidler uten markedsføringstillatelse, som er oppført på en nyopprettet liste, skal brukes av sykehusene i tråd med retningslinje for bruk av nye legemidler før markedsføringstillatelse.

Publisert 20.02.2018
Sist oppdatert 15.11.2023

Retningslinjen gjelder for et utvalg av legemidler som er ført opp på en egen liste som vedlikeholdes av Statens legemiddelverk. Listen er tilgjengelig på nyemetoder.no. Dette besluttet Beslutningsforum for nye metoder i sitt møte den 2. februar 2018.

Mer om ordningen, retningslinjen samt selve listen finner du i artikkelen; «Retningslinje for bruk av nye legemidler før markedsføringstillatelse (MT)»