logo Nye metoder

Brukere inn i Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder inviterer brukerrepresentant til å delta i møtene hvor det tas beslutninger om å innføre nye metoder eller ikke.

Publisert 03.12.2014
Sist oppdatert 15.11.2023
Med dette følger Beslutningsforum for nye metoder opp Norheim-utvalgets anbefaling at prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten skal gjøres sammen med bruker​​.

I tråd med verdier

Beslutningsforum ber brukerutvalgene i de regionale helseforetakene om å oppnevne representant som deltar i møtene i Beslutningsforum for nye metoder. Brukerrepresentanten vil være observatør med talerett.

 
–Vi er helt enige med Norheim-utvalget i at brukere bør inkluderes i prioriteringsprosesser på alle nivå. Det er i tråd med verdigrunnlaget i helsetjenesten at brukerne skal delta i utviklingen av helsetjenesten. Prioriteringsdebatt er utvikling av helsetjenesten i høyeste grad, sier leder for Beslutningsforum for nye metoder og administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland.

Krevende oppgave

Beslutningsforum for nye metoder består av de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene. Beslutningene er basert på forarbeid gjort i "Nasjonalt system for innføring av nye metoder", hvor beslutningsforum er siste ledd som skal fatte beslutninger.

 
–Beslutningsforum har fått i oppgave å prioritere hva vi skal bruke våre helsekroner til. Nå inviterer vi brukerne med i denne krevende, men nødvendige oppgaven, sier Vorland.