logo Nye metoder

Brukerrepresentant på plass i Bestillerforum RHF

Brukerrepresentanten Øystein Kydland deltok i dag i sitt første møte i Bestillerforum RHF.

Publisert 21.09.2020
Sist oppdatert 15.11.2023

​Nye metoder arrangerte høsten 2019 et seminar om brukermedvirkning for pasient- og brukerorganisasjoner. Et viktig innspill fra organisasjonene var et ønske om å få inn brukerrepresentasjon i Bestillerforum RHF. Dette fikk støtte i Bestillerforum RHF. Brukerrepresentanten får observatør-status og rekrutteres fra de regionale brukerutvalgene.

Våren 2020 valgte de regionale brukerutvalgene å innstille Øystein Kydland som brukerrepresentant i Bestillerforum RHF og i dag deltok han i sitt første møte.

Kydland er spent på sin nye rolle:

- Først og fremst er jeg veldig glad for at vi pasienter og pårørende nå har fått denne rollen. Vi har vært representert i Beslutningsforum for nye metoder noen år, men representasjon i Bestillerforum RHF har manglet. Dette forumet er like viktig fordi det er her i Bestillerforum RHF prosessene begynner. Ellers er jeg jo selvsagt spent, for dette blir vanskelig. Tenker at det også er bra å ha respekt for denne store oppgaven som berører så mange. Jeg kan bare gjøre så godt jeg kan.

Kydland har tanker om hva brukerperspektivet kan tilføre på dette i trinnet i prosessen:

-Jeg håper rett og slett på å bringe et annet perspektiv inn i noen av diskusjonene.  Dette handler også om noen skjebner, både for enkeltpersoner og familier - mange av dem i en forferdelig vanskelig situasjon.

En brukerrepresentant i Bestillerforum RHF skal representere alle pasientgrupper. Dette er ikke nytt for Kydland:

-Brukerrepresentanter på systemnivå er trent i å tenke på alle. Vi skal være med på avgjørelser som vil berøre mange, direkte og indirekte. Både dagens pasienter og framtidas. Det er det viktigste, tenker jeg. Å tenke på alle.

- Har du noen tanker om at det kan bli noen form for samarbeid mellom deg og brukerrepresentanten i Beslutningsforum?

- Jeg er veldig glad for at vi blir to i disse prosessene. Det blir utrolig viktig å ha noen å spille ball med. Ellers tror jeg dette kunne ha blitt et veldig ensomt og tøft arbeid. Vi to har hatt kontakt siden jeg ble oppnevnt som brukerrepresentant, og skal snart treffes ansikt til ansikt.

Bestillerforum RHF møtes månedlig og prioriterer mellom innkomne metodevarsler/forslag. De beslutter hvilke metoder som skal gå videre til nasjonal metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres.

Metodevurderingene utgjør en viktig del av beslutningsgrunnlaget til Beslutningsforum for nye metoder når de bestemmer om en metode kan brukes i spesialisthelsetjenesten eller ikke.

Bestillerforum RHF har også ansvar for å følge opp videreutviklingen i Nye metoder.

Øystein Kydland vil delta i de månedlige møtene til Bestillerforum RHF og sitter i 2 år.

Mandatet for brukerrepresentant i Bestillerforum RHF kan du lese her.