logo Nye metoder

Brukerstemmen i Nye metoder

Seminar for pasientorganisasjoner 26. september kl. 10-14. Hvilke muligheter for brukermedvirkning finnes i dag? Hvordan kan vi bli bedre på å høre brukerens stemme?

Publisert 30.08.2019
Sist oppdatert 15.11.2023

I seminaret gir vi et overblikk over prosessen, fra forslag, vurdering og beslutning om innføring av nye metoder i sykehusene. Hvordan jobbes det med brukermedvirkning på de ulike stegene i prosessen? Hvor er det muligheter for brukermedvirkning i dag? Hvordan sikrer vi at brukerstemmen blir hørt? Hvilke muligheter ser pasientorganisasjonene?

Representanter fra sentrale aktører i Nye metoder og pasientorganisasjoner vil holde
innlegg og det blir mulighet for innspill, dialog og diskusjon.

Agenda:

- Innledning v/ leder av Bestilleforum RHF
- Informasjon om systemet Nye metoder og hvor i prosessene det er mulighet for brukermedvirkning i dag? v/ sekretariatet for Nye metoder 
- Erfaringer fra tidligere brukerrepresentant i Beslutningsforum for nye metoder
- Hvordan arbeider Statens legemiddelverk med brukermedvirkning? v/Statens legemiddelverk
- Hvordan arbeider Folkehelseinstituttet med brukermedvirkning? v/ Folkehelseinstituttet 
- Innlegg fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
- Innlegg fra Kreftforeningen 
- Innlegg fra Legemiddelindustrien (LMI)
- Paneldebatt - dialog v/ moderator

Velkommen til seminar!

Dato: 26. september 2019
Tid: kl. 10.00 – 14.00
Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, Oslo
Påmeldingen er stengt.

Dette seminaret er rettet mot representanter for pasientorganisasjoner. Det er begrenset med plasser og du vil få endelig bekreftelse på e-post.


Fakta om Nye metoder:
Nye metoder omfatter innføring av nye legemidler, utstyr og andre metoder i sykehusene. Systemet skal sikre enhetlig prioritering i hele landet. Målet er å gi pasienter trygghet for at metodene som brukes er sikre og effektive, samt å sikre rettferdig og lik tilgang til nye og effektive metoder.

Nye metoder eies av de fire regionale helseforetakene (RHF-ene). Systemet er basert på et tett samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten ved RHF-ene, Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Helsedirektoratet.

Det er utviklet arenaer for dialog med brukere, blant annet gjennom en bredt sammensatt referansegruppe og en brukerrepresentant i Beslutningsforum – det nasjonale beslutningsorganet for Nye metoder. Det er en målsetning om å forsterke brukermedvirkningen ytterligere.

Les mer om Nye metoder på www.nyemetoder.no