logo Nye metoder

De nordiske landene samarbeider om avanserte terapier

Danmark, Sverige og Norge har startet et samarbeid om standardvilkår for avanserte terapier. Målet er blant annet å bidra til raskere tilgang for pasienter til denne type behandling.

Publisert 04.04.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

​​​

Avanserte terapier er legemidler basert på gener (genterapi), vev (vevsterapi) eller celler (celleterapi). På fagspråket kalles dette Advanced Therapies Medicinal Products (ATMP). Avanserte terapier er legemidler hvor behandlingen ofte er ment å gis kun en gang, i motsetning til andre typer legemidler hvor behandlingen gis over tid.

 
Teknologien som brukes for avanserte terapier innebærer at det kan være behov for andre type avtaler for kjøp enn for tradisjonelle legemidler. Eksempel på problemstillinger som det er behov for å avtalefeste er problemstillinger knyttet til personvern (GDPR). Dette fordi noen terapier bestilles til en konkret pasient, har mer kompliserte logistikkutfordringer enn ved ordinære legemidler, eller fordi leveringstid for terapiene kan ha begrenset varighet.

 
De nordiske landene deler samme erfaring med at det har tatt lang tid å få plass avtaler for avanserte terapier. Det felles initiativet for samarbeid mellom landene er basert på disse erfaringene. Hvert enkelt land vil jobbe videre med egne avtaler, men gjennom økt erfaringsutveksling og dialog om praktiske erfaringer vil forholdene bli bedre for å håndtere disse terapiene på en effektiv og liknende måte.
Lenke til artikkel publisert hos Sykehusinnkjøp HF​

 
​Les mer om Danmark:  www.amgros.dk
Les mer om Sverige:  www.janusinfo.se​