logo Nye metoder

Ekstramøte i Beslutningsforum for nye metoder 27. oktober 2022

Beslutningsforum for nye metoder har hatt et ekstramøte 27. oktober. Møtet ble avholdt digitalt kl. 19:00 - 19:30. Protokollen er publisert.

Publisert 26.10.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

​​​Saksliste


  • ​​Godkjenning av innkalling og saksliste
  • ​ID2022_041 Trastuzumabderukstekan (Enhertu) til behandling av pasienter med inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft som har fått ett eller flere tidligere anti-HER2-baserte regimer. Lenke til metodeside​

​Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder​​​​

​Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 958 76 839​


Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til nyemetoder@helse-sorost.no​​​​​

​​