logo Nye metoder

Endelig ja til brystkreftmedisin

Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til at legemiddelet trastuzumabemtansine (Kadcyla) kan innføres til brystkreftbehandling.

Publisert 15.08.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

​Legemiddelet kan brukes etter førstelinjebehandling for pasienter med HER2-positiv, inoperabel lokalavansert eller metastatisk brystkreft. Rundt 100 kvinner per år i Norge kan være aktuelle for denne behandlingen

– Jeg er svært glad for at vi nå endelig kan tilby dette legemiddelet i våre offentlige sykehus, til beste for pasientene, sier leder for Beslutningsforum for nye metoder, Lars Vorland.

Denne typen brystkreft er en svært alvorlig sykdom, og det finnes ingen kurativ behandling. Trastuzumab emtansine (Kadcyla) har vist effekt, og kan bidra til å forlenge livet i snitt et halvt år.

Kritisk

Det er fjerde gang Beslutningsforum for nye metoder vurderer dette legemiddelet. Tre ganger tidligere har det blitt nei, fordi prisen på legemiddelet er svært høy. Beslutningsforum for nye metoder er kritiske til hvordan legemiddelfirmaet har opptrådt i denne saken.

– Dette legemiddelet har en svært høy pris, i likhet med stadig flere legemidler. Vi opplever i dette tilfellet at produsenten har ønsket få en så høy pris som mulig, og at de har i våre øyne testet grensene for hvor mye sykehusene er villige til å betale, sier Lars Vorland.

Han mener stadig oftere å se at sykehusene blir tilbudt priser på legemidler som ikke står i forhold til de faktiske kostnadene legemiddelindustrien har.

– Når hele legemiddelindustrien krever hemmelige priser, får ikke offentligheten vite hvor mye vi faktisk betaler. Da får vi heller ikke en god offentlig debatt om hva sykehusene skal prioriterer å bruke pengene sine til, sier Vorland.

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post:  amk@helse-nord.no