logo Nye metoder

Erfaringsutveksling mellom NT-rådet og Nye metoder

Sverige og Norge har etablert systemer som ligner på hverandre for introduksjon av legemidler og andre helseteknologier. Det er nyttig å bli bedre kjent og utveksle erfaringer, med sikte på å kunne samarbeide tettere fremover.

Publisert 19.03.2018
Sist oppdatert 15.11.2023

​I Norge er vi ikke alene om å etablere systemer for innføring og utfasing av metoder.
Rundt om i verden, inklusive i Norden, pågår tilsvarende arbeid og landene samarbeider i flere sammenhenger.

I Sverige er det etablert et system som skal legge til rette for en kostnadseffektiv og hensiktsmessig bruk av nye legemidler: «Nationellt ordnat införande av nya läkemedel».

I forrige uke var representanter for aktørene i Nye metoder samlet for å ta imot besøkende fra det svenske NT (Nye Terapier)-rådet. NT-rådet er det organ i Sverige som gir anbefalinger om innføring av nye legemidler i Sverige.

Landene i Norden har en lang tradisjon i å samarbeide, og også på dette området ser vi at vi har en rekke felles interesser og målsetninger.