logo Nye metoder

EUnetHTA rapport

Publisert 15.04.2015
Sist oppdatert 15.11.2023

​EUnetHTA publiserte 23. mars 2015 rapporten "Joint assessment on Ramucirumab (Cyramza®) in combination with Paclitaxel as second-line treatment for adult patients with advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma".  

Kort oppsummert er det undersøkt effekt og sikkerhet av ramucirumab i kombinasjon med paclitaxel sammenliknet med andre behandlinger for voksne pasienter med metastatisk ventrikkelkreft- eller kreft i overgangen mellom spiserør/magesekk som tidligere er behandlet med kjemoterapi.

Rapporten er en «Relative Effectiveness Assessment, (REA)» som undersøker effekt og sikkerhet av legemiddelet sammenliknet med relevante alternativ og hvor arbeidet utføres av minimum to land og/eller organisasjoner innenfor EU/EØS.

Den foreliggende rapporten har vært et pilotprosjekt hvor ansatte ved Kunnskapssenteret har arbeidet sammen med Statens legemiddelverk og ansatte ved «the Agency for Quality and Accreditation in Health Care and Social Welfare (AAZ; Croatia)» samt «the Zorginstituut Nederland (ZIN)».