logo Nye metoder

Finansiering av nye legemiddelbehandling

Om finansieringssystemet i sykehusene

Publisert 16.09.2016
Sist oppdatert 15.11.2023

​Det har vært en del spørsmål omkring finansieringssystemet i spesialisthelsetjenesten, inkludert finansiering av ny legemiddelbehandling

Sekretariatet for Nye metoder har utarbeidet en kort tekst med linker til relevante oversikter. Teksten er utarbeidet sammen med Finansieringsdivisjonen i Helsedirektoratet og Helse Sør-Øst RHF.

Vennligst se link til informasjon om finansiering i spesialisthelsetjenesten her.