logo Nye metoder

Forslag om regelverk for å styrke samarbeidet om metodevurdering i EU

EU-kommisjonens forslag dekker både legemiddelfeltet og medisinsk utstyr.

Publisert 02.03.2018
Sist oppdatert 15.11.2023

​EU har i mer enn 10 år satset på å utvikle det europeiske samarbeidet innen metodevurderinger–Health Technology Assessments (HTA).

Kommisjonen har nylig lagt frem et forslag om å etablere et regelverk i den hensikt å styrke grunnlaget for dette samarbeidet ytterligere. Regelverket som foreslås vil dekke både legemiddelfeltet og medisinsk utstyr.

Formålet er å få til felles vurderinger av den kliniske dokumentasjon, mens helseøkonomiske vurderinger, etikk og andre aspekter fortsatt vil bli de enkelte lands ansvarsområde.

Forslaget vil nå bli drøftet og behandlet videre i EUs organer. 


Mer informasjon (på engelsk):
Pressemelding (link) fra EU-kommisjonen
Lovforslag (pdf) (link)