logo Nye metoder

Helseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus (H-reseptlegemidler)

De regionale helseforetakene har finansieringsansvar for et utvalg legemidler som brukes utenfor sykehus.

Publisert 02.07.2015
Sist oppdatert 15.11.2023

​Helse- og omsorgsdepartementet beslutter hvilke legemidler som skal finansieres av RHFene. I dag omfatter dette definerte legemidler brukt i behandling av:

  • hudsykdom, mage-/tarmsykdom og revmatisk sykdom (fra 1. juni 2006)
  • multippel sklerose (fra 1. januar 2008)
  • ulike krefttilstander (fra 1. januar 2014)

Det ytes ikke stønad etter folketrygden og blåreseptordningen når RHFene har fått finansieringsansvaret. Dette gjelder uavhengig av hvilken indikasjon det aktuelle legemiddelet benyttes for.

For nye legemidler som kommer på markedet innenfor områdene nevnt over er det Helsedirektoratet som avgjør hvem som har finansieringsansvaret. Dette gjøres innenfor rammer satt av departementet, og i henhold til prosedyre.

Mer informasjon om H-reseptlegemidler finner du på Helsedirektoratets hjemmesider om legemidler. Her finner du også en oversikt over hvilke H-reseptlegemidler helseforetakene har finansieringsansvar for, prosedyre for vurdering og eventuell overføring til RHF-finansiering for særskilte legemidler og hvordan H-reseptlegemidler forholder seg til nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

Link til Helsedirektoratets hjemmesider om legemidler