logo Nye metoder

Hva skjer i RHFene forut for beslutning?

Beslutninger kan tas på to nivå. Nå foreligger en oppdatert beskrivelse, inkludert et avsnitt om hva som skjer i tidsrommet fra RHFene mottar en nasjonal metodevurdering til det fattes en beslutning

Publisert 24.08.2016
Sist oppdatert 15.11.2023

​Under Om systemet er mer informasjon om systemet og detaljerte beskrivelser om ulike temaer.

Nylig ble teksten «Beslutninger på to nivå» publisert med informasjon om beslutningsprosessene, kriterier og sammensetningen av Beslutningsforum for nye metoder. Informasjonen om beslutninger etter nasjonale metodevurderinger er delt opp under fem overordnede overskrifter.

Flere har etterspurt en litt nærmere beskrivelse av hva som skjer i tidsrommet fra RHFene mottar en ferdigstilt nasjonal metodevurdering til det fattes en beslutning. Under overskriften, Når tas beslutningen?, kan du lese om dette.