logo Nye metoder

Immunterapi mot lungekreft

Lungekreftpasienter kan nå få behandling med immunterapilegemiddelet pembrolizumab (Keytruda). Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å innføre det i norske sykehus.

Publisert 26.09.2016
Sist oppdatert 15.11.2023

Pembrolizumab (Keytruda) innføres ved behandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 ikke-småcellet lungekreft og da kun til andrelinjebehandling. Det bestemte Beslutningsforum for nye metoder i sitt møte 26. september 2016.

700 pasienter

Keytruda er et immunterapilegemiddel, som tidligere er innført til behandling av føflekkreft. Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge, og er den nest hyppigste kreftformen hos menn og kvinner i Norge. Statens Legemiddelverk anslår at rundt 700 pasienter i året er aktuelle for denne behandlingen.

 

- Vi er glade for å kunne tilby enda bedre behandling til lungekreftpasienter, og vi vet mange, både pasienter, pårørende og fagfolk, har ventet på denne beslutningen, sier leder for Beslutningsforum for nye metoder, Lars Vorland.

Legemiddelet er svært kostbart, og med dagens prisnivå vil det koste et tresifret millionbeløp for sykehusene

- Denne beslutningen betyr at vi må prioritere ned noe annet fordi det koster så mye. Hvordan vi skal gjøre det, er vanskelig å si i dag. Denne beslutningen går rett inn i den nasjonale, krevende debatten om prioriteringer, sier Vorland.

Dokumenter og protokoll

Finner du så snart de foreligger etter møtet i arkivet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder