logo Nye metoder

Informasjon fra RHF-ene – føringer for bruk i forbindelse med overføring av finansieringsansvar

RHF-ene har i forbindelse med overføringen av finansieringsansvaret for enkelte kreftlegemidler fra 1.5.17 sendt ut informasjon til HF-ene. Informasjonen inkluderer retningslinjer for bruk av legemidlene som overføres.

Publisert 09.05.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

​Nedenfor gjengis informasjon som sendes fra de regionale helseforetakene (RHF-ene) til Helseforetakene (HF-ene) i forbindelse med overføringen av finansieringsansvaret for enkelte kreftlegemidler fra 01.05.17. Dette inkluderer også informasjon om legemiddelene ved pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) som ble overført 02.01.17.

Retningslinjer for bruk av legemidlene som overføres

Pasienter som behandles med legemidlene på overføringstidspunktet (01.05.17) skal fortsatt få denne behandlingen så lenge det er et medisinsk behov. En overgangsordning sikrer at pasienter med gyldig blåresept på overføringstidspunktet 1.mai 2017 kan benytte denne ved uthenting av legemidler på apoteket i hele reseptens gyldighetsperiode. Dette gjelder også for legemidler som pasienten får refundert etter individuell vurdering.

Alle resepter som utstedes fra og med 1.mai 2017 på aktuelle legemidler skal:

  • Være forskrevet som H-resept i e-resept
  • Inneholde refusjonskode (basert på ICD-10 diagnosekodeverk) 

Metodevurderinger

For noen av kreftlegemidlene som overføres pr 01.05.17 er det allerede gjennomført metodevurderinger i blåreseptordningen, for andre legemidler pågår metodevurderinger, mens flere legemidler er til vurdering for metodevurdering i Nye Metoder.

I påvente av nødvendige avklaringsprosesser i Nye Metoder og beslutninger i Beslutningsforum, har de fire RHF-ene besluttet:

  • Gjeldende forskrivningspraksis for de overførte kreftlegemidlene skal videreføres inntil videre.
  • For legemidler som i dag har særskilte refusjonsvilkår i blåreseptordningen, skal disse vilkårene videreføres inntil videre.

RHF-ene presiserer også at når metodevurderinger er gjennomført og beslutninger fattet i Beslutningsforum for disse legemidlene, må praksis endres i tråd med beslutningene i Beslutningsforum.

Avslutningsvis skriver RHF-ene at det vil gis oppdatert informasjon om avklaringer i Nye Metoder og beslutninger i Beslutningsforum. For mer informasjon henvises til følgende informasjon fra Helsedirektoratet.