logo Nye metoder

Innfører ikke habiliteringsprogram

Sykehusene kan ikke innføre fire utenlandske intensive habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade.

Publisert 12.06.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

​I sitt møte 9. juni 2017 besluttet Beslutningsforum for nye metoder at disse fire intensive habiliteringsprogrammene for barn og unge med hjerneskade ikke skal benyttes av spesialisthelsetjenesten:

  • Advanced Bio-Mechanical Rehabilitation
  • Institutes for the Achievement of Human Potential program (Doman-metoden)
  • Family Hope Center program
  • Kozijavkin-metoden

Det gis ikke tilbud til nye barn i disse ordningene.

Tilbudet til barn og deres familier som allerede bruker metodene avvikles og erstattes med annen helsehjelp i løpet av en periode på fem år.

Annen type helsehjelp til denne pasientgruppen skal utvikles sammen med foreldre/pårørende til de aktuelle barna.

 

Ikke dokumentert effekt
Habiliteringsprogrammene beslutningen gjelder brukes i utlandet i dag, og de gis støtte til i Norge via Helfo. Programmene er kontroversielle i medisinske fagmiljøer, utgjør en betydelig kostnad for norsk helsetjeneste og reiser etiske problemstillinger. Spørsmålet er om programmene gir en bedre trening eller behandling enn det spesialisthelsetjenesten i Norge tilbyr. Konklusjonene i metodevurderingen fra Folkehelseinstituttet er at programmene ikke kan dokumentere effekt. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Les hele saksframlegget i saksdokumentene, se informasjon nedenfor.

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no.