logo Nye metoder

Innfører ikke tre kreftlegemidler

Tre legemidler til behandling av benmargskreft, bukspyttkjertelkreft og kreft i magesekk innføres ikke.

Publisert 18.12.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

​Det besluttet Beslutningsforum for nye metoder i sitt møte 18. desember 2017.

 

Benmargskreft (myelomatose)
Ixazomib (Ninlaro) i kombinasjon med deksametason og lenalidomid innføres ikke til behandling av refraktær eller residiv myelomatose. 

Legemiddelet har for liten effekt og veldig høy pris. Årlig vil legemiddelet totalt koste sykehusene rundt 200 millioner kroner.

 

Bukspyttkjertelkreft (metastatisk pankreaskreft)
Liposomal irinotekan (Onivyde) innføres ikke  til behandling av metastatisk pankreaskreft etter progresjon på cellegift (gemcitabin).

Dette legemiddelet har Beslutningsforum for nye metoder tidligere sagt nei til (sak 90-2017). Legemiddelfirmaet har kommet med et nytt pristilbud, men det endret ikke konklusjonen.

 

Kreft i magesekk (ventrikkelkreft)
Ramucirumab (Cyramza) i kombinasjon med paklitaksel innføres ikke til behandling av ventrikkelkreft etter førstelinjebehandling.

Sammenliknet med den behandlingen disse pasientene får i dag, er effekten liten.

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

For eventuelle intervjuer eller andre mediespørsmål til Beslutningsforum for nye metoder, kontakt Anne May Knudsen, e-post: amk@helse-nord.no, tlf. 975 92 815.