logo Nye metoder

Innfører tre legemidler - ett får nei

Sykehusene kan ta i bruk tre legemidler til behandling av nyrekreft, blødersykdom og multippel sklerose. Ett legemiddel til behandling av benmargskreft innføres ikke.

Publisert 27.02.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

​Beslutningsforum for nye metoder hadde fire legemidler til vurdering i sitt møte 27. februar 2017.

Nyrekreft

Nivolumab (Opdivo) innføres til andrelinjebehandling av avansert nyrekarsiom. 

Dette legemiddelet har Beslutningsforum for nye metoder tidligere sagt nei til å innføre, men ny pris på legemiddelet og oppdaterte resultater fra studier, gjør at legemiddelet nå kan tas i bruk også for nyrekreft. Nivolumab brukes også til behandling av lungekreft og føflekkreft.

Multippel sklerose

Daclizumab (Zinbryta) innføres til behandling av voksne pasienter med relapserende former av multippel sklerose.

Hemofili A (blødersykdom)

Octotog alfa (Kovaltry) innføres til behandling av hemofili A. Legemiddelet inngår i det framtidige anbudet for faktor VIII-konsentrater. Det rimeligste legemiddelet i denne produktgruppen skal da foretrekkes.

Benmargskreft (myelomatose)

Elotuzumab (Empliciti) innføres ikke til behandling av benmargskreft. 
Legemiddelet er et nytt medikament ment å tas i kombinasjon med legemidlene lenalidomid og deksametason. Disse to utgjør dagens standardbehandling av benmargskreft. En behandling med alle tre legemidlene, viser å være bedre enn standardbehandlingen. Men behandlingen må gjøres over lengre tid enn dagens behandling, og fordi legemiddelet lenalidomid er svært kostbart, blir behandlingen ikke kostnadseffektiv, ifølge metodevurderingen fra Statens Legemiddelverk.

Lenalodomid er i dag finansiert under blåreseptordningen. 1. mai 2017 blir finansieringen overtatt av helseforetakene. Det betyr mulighet for forhandlinger og anbud og eventuell prisreduksjon. Beslutningsforum for nye metoder kan da vurdere legemiddelet på nytt.

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no.