logo Nye metoder

Innføring av nye metoder i sykehus – er mini-metodevurdering nyttig?

25. november 2019 arrangeres en workshop om mini-metodevurdering for ansatte i helseforetakene.

Publisert 16.10.2019
Sist oppdatert 15.11.2023

​Hvilke erfaringer har vi så langt med mini-metodevurdering? Formålet med workshopen er å kartlegge utfordringer, definere forbedringspunkter, identifisere utviklingsmuligheter og gi praktiske eksempler på implementering av mini-metodevurdering. Workshopen arrangeres som et samarbeid mellom sekretariatet for Nye metoder, Folkehelseinstituttet og de regionale helseforetakene.

 

Målgruppen for workshopen er fagdirektører i helseforetakene, ansatte som har ansvar knyttet til mini-metodevurdering, samt klinikere, bibliotekarer, kontrollere og andre som har erfaring med og/eller interesse for mini-metodevurdering.  Workshopen er aktuell for alle helseforetak, både de som har mye erfaring med mini-metodevurderinger og de som har liten eller ingen erfaring.

Tid og sted 

Tid: 25. november 2019 kl. 10.00-15.30

Sted: Søsterhjemmet, Ullevål sykehus. Adresse: Kirkeveien 166.

Påmeldingsfrist: 8. november.
Påmeldingen er nå stengt. Dersom du er interessert i å delta på workshopen så ta kontakt med sekretariatet for Nye metoder på mail: nyemetoder@helse-sorost.no

Det er begrenset med plasser og du vil motta endelig bekreftelse på deltagelse på e-post.

Bakgrunn

Helse- og omsorgsdepartementet innførte i 2013 et nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten (Nye metoder). Mini-metodevurdering er en integrert del av dette systemet og fungerer som et verktøy for å understøtte beslutninger på sykehusnivå ved innføring av nye metoder og andre prioriteringer. Mini-metodevurderingene blir publisert på www.minimetodevurdering.no slik at andre helseforetak kan bruke de samme vurderingene til beslutninger i eget helseforetak, i tillegg til å sikre transparens. Det ble avholdt et åpningsseminar om mini-metodevurdering den 13. februar 2013.

 
Bestillerforum RHF har bedt Folkehelseinstituttet, i samarbeid med sekretariatet for Nye metoder, om å arrangere en workshop i mini-metodevurdering, slik at erfaringer kan gjennomgås og metodevurderingsarbeidet forbedres. Alle landets helseforetak vil bli invitert til dette. En oppsummering av workshopen basert på innlegg og diskusjoner vil bli gitt som tilbakemelding til Bestillerforum RHF. Dette vil gi et underlag for Bestillerforum RHF sine videre drøftinger i videreutvikling av mini-metodevurderingsfunksjonen i spesialisthelsetjenesten.


Som en forberedelse til workshopen har vi utarbeidet noen spørsmål som vi gjerne ønsker deltagerne skal svare på i forkant (i påmeldingen), men dette er selvsagt frivillig. Besvarelsene vil bli brukt til å gi innspill til tema som bør inngå i programmet for workshopen.