logo Nye metoder

Innspill til rapport om anskaffelser og innføring av nye legemidler

Sykehusinnkjøp HF ber om innspill til forslag til nye retningslinjer for innføring av legemidler og indikasjoner i sammenheng med anskaffelser

Publisert 28.02.2020
Sist oppdatert 15.11.2023

​Beslutningsforum for nye metoder besluttet 17. desember 2018 at deltagelse i en anbudskonkurranse forutsetter at det foreligger en positiv beslutning om innføring av legemiddelet før tilbudsfristens utløp. 


I kjølvannet av beslutningen har det kommet en rekke innspill fra pasienter, pårørende, helsepersonell, myndigheter, politikere og leverandører. Den 13. november 2019 ble Sykehusinnkjøp HF bedt av de regionale helseforetakene (RHF-ene) om å oppsummere erfaringene så langt og vurdere behov for eventuelle endringer eller tydeliggjøringer.  

Se informasjon om prosessen for innspillsrunden og rapporten på nettsidene til Sykehusinnkjøp HF: https://sykehusinnkjop.no/nyheter/divisjon-legemidler-gjennomforer-innspillsrunde. Fristen for innspill er 7. april.