logo Nye metoder

Ja til Alektinib (Alecensa)

Beslutningsforum for nye metoder innfører Alektinib (Alecensa) til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

Publisert 25.06.2018
Sist oppdatert 15.11.2023

​Dette vil gjelde en undergruppe av alle lungekrefttilfeller, på om lag 50 nye pasienter hvert år. Legemiddelet viser en tendens til bedre progresjonsfri overlevelse enn Crizotinib (Xalkori).

Denne undergruppen utvikler et fusjonsprotein som gir økt celledeling, vekst, infiltrasjon og metastasering. Denne undergruppen av ALK-positive pasienter utgjør ca. tre til sju prosent av alle NSCLC pasientene.

 

I møte den 11. juni sa Beslutningsforum for Nye metoder nei til Alektinib (Alecensa) fordi prisen ikke var kostnadseffektiv. Med ny tilbudt pris ligger merkostnaden per vunnet kvalitetsjusterte leveår sannsynligvis innenfor det som kan anses som kostnadseffektiv behandling, gitt alvorlighetsgraden for den aktuelle pasientgruppen.

 

Les mer på metodesiden

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

 

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervjuer med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan fra 1. mai sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no