logo Nye metoder

Ja til legemiddel for brystkreft

Flere pasienter med brystkreft kan ta i bruk pertuzumab (perjeta) fra 15. juli, etter at Beslutningsforum for nye metoder besluttet å ta i bruk legemiddelet for flere indikasjoner den 17. juni i år.

Publisert 21.06.2019
Sist oppdatert 15.11.2023

Pertuzumab innføres for neoadjuvant og adjuvant behandling.

Adjuvant behandling med pertuzumab er avgrenset til HER2 positive brystkreftpasienter.

 

  • Vi ser at det er nødvendig med en presisering av beslutningen slik at det ikke oppstår misforståelser for hvilke pasienter som kan ta i bruk pertuzumab, sier Stig A. Slørdahl som er leder i Beslutningsforum for nye metoder.
  • Vi er svært glade for at pertuzumab nå kan brukes av alle typer brystkreftpasienter til neoadjuvant behandling. Til adjuvant behandling er medikamentet avgrenset til HER2 positive brystkreftpasienter. Når det gjelder lymfeknutenegative brystkreftpasienter, får de et annet tilbud til adjuvant behandling, fortsetter Slørdahl.

Forhandlingene med leverandør har pågått over lengre tid, men resultatet er en avtale som alle parter kan være tilfredse med.

 

For de godkjente indikasjonene betyr det at følgende bruk er innført:

  • Bruk i kombinasjon med trastuzumab og docetaksel hos voksne med HER2-positiv metastatisk eller lokalt tilbakevendende inoperabel brystkreft, som tidligere ikke har fått HER2-rettet behandling eller kjemoterapi for metastatisk sykdom. Denne behandlingen har vært tilgjengelig siden mars 2015.
  • Bruk i kombinasjon med trastuzumab og kjemoterapi ved adjuvant behandling av voksne med HER2-positiv tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall, avgrenset til høy risiko definert som lymfeknute-positiv.
  • Bruk i kombinasjon med trastuzumab og kjemoterapi ved neoadjuvant behandling av voksne med HER2-positiv, lokalavansert, inflammatorisk eller tidlig stadium brystkreft med høy risiko for tilbakefall.

 

Avtalen trer i kraft den 15. juli 2019.

 

Les mer på metodesiden

Du finner beslutningen under sak 67-2019 i protokoll. Saken har samme saksnummer i saksdokumentene.

 

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervju med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no