logo Nye metoder

Ja til trombektomi ved hjerneinfarkt

Organiseringen av hjerneinfarktbehandlingen skal gjennomgås nasjonalt etter at Beslutningsforum for nye metoder nå har sagt ja til å videreføre behandlingen.

Publisert 25.04.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

​Beslutningsforum for nye metoder sa i sitt møte 24. april 2017 ja til å videreføre mekanisk trombektomi til behandling av akutte hjerneinfarkt. I dag har fem norske sykehus intervensjonssenter hvor det utføres trombektomi ved hjerneslag: Universitetssykehuset Nord-Norge, St. Olavs Hospital, Haukeland Universitetssykehus, Stavanger Universitetssykehus, Oslo Universitetssykehus.

Maks 6 timer

Mekanisk trombektomi som behandling av akutt hjerneinfarkt innebærer fysisk fjerning av blodproppen (tromben) som hindrer blodtilførsel til den delen av hjernen den tette arterien forsyner. Tidsvinduet fra symptomdebut av hjerneslaget til denne typen behandling må være gjennomført er maksimalt 6 timer. Tidsfaktoren er avgjørende for resultatet av behandlingen. Norge vil på grunn av sitt befolkningsmønster, topografi og værforhold møte organisatoriske utfordringer ved å innføre dette behandlingstilbudet for hele befolkningen. 

Metoden er en høyspesialisert tjeneste, og det er per i dag ikke aktuelt å etablere dette ved samtlige sykehus som behandler hjerneslag. Det vil derfor være krevende å organisere tjenesten med et tilbud med mekanisk trombektomi så nær pasientene som mulig.

Beslutningsforum for nye metoder har bestemt at hver helseregion først skal gjennomgå sin organisering. Deretter skal tilbudet samordnes nasjonalt slik at det følger felles prinsipper.

Hele beslutningen:

  1. Mekanisk trombektomi kan videreføres til behandling ved truende eller manifest hjerneslag.
  2. Hver helseregion skal som følge av dette utrede organiseringen av hjerneslagbehandlingen og den prehospitale tjenesten for å ivareta sitt «sørge for»-ansvar.
  3. Helseregionene skal etter en slik gjennomgang, som er anbefalt i punkt 2, samordne føringer for tilbud om mekanisk trombektomi slik at det er felles førende prinsipper på tvers av regionene.

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no.