logo Nye metoder

Kaftrio: Beslutningsforum ber Sykehusinnkjøp formidle nytt pristilbud

Beslutningsforum ba i dag Sykehusinnkjøp om å formidle et pristilbud på Kaftrio, som de håper leverandøren av legemiddelet aksepterer.

Publisert 13.12.2021
Sist oppdatert 15.11.2023

​​​

Kaftrio er en medisin til behandling av cystisk fibrose. Beslutningsforum vurderer at det er en effektiv behandling som de ønsker å tilby i Norge, men at prisen legemiddelfirmaet krever foreløpig er for høy.

Beslutningsforum skal jobbe etter de tre kriteriene alvorlighet, effekt og ressursbruk, som et samlet Storting har gitt sin tilslutning til.

– Legemiddelverket ferdigstilte metodevurderingen fredag 10. desember 2021. Lenke til metodevurdering her​. Vi har i dag besluttet å be Sykehusinnkjøp gi et pristilbud til firmaet. Dette er, slik Beslutningsforum tidligere har uttalt, et legemiddel vi ønsker å ta i bruk i Norge, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest og leder av Beslutningsforum.

Vil ha saken til beslutning på ny

Målet er å kunne tilby Kaftrio til alle aktuelle pasienter – og samtidig sørge for at en evt. indikasjonsutvidelse for pasienter fra seks og til og med elleve år også blir inkludert i en eventuell ny beslutning. 

Saken kommer opp igjen til beslutning i Beslutningsforum så raskt som mulig.

Neste steg er at legemiddelleverandøren vurderer om de kan akseptere pristilbudet Beslutningsforum foreslår. Rask behandling av saken er en prioritet for Beslutningsforum.

 

Faktaboks Beslutningsforum

  • Beslutningsforum er et prioriteringsverktøy og skal avgjøre hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke.
  • Stortinget har fastsatt tre kriterier for hvordan sykehusenes budsjetter skal prioriteres i møte med nye metoder. De tre kriteriene er alvorlighet av sykdommen, nytte/effekt av behandlingen og ressursbruk/pris.
  • Prioriteringskriteriene skal vurderes samlet og veies mot hverandre. 
  • Den økonomiske rammen er fast, og det kommer ikke mer penger over statsbudsjettet ved et ja i Beslutningsforum. Dermed vil et ja til et nytt legemiddel eller ny metode samtidig gjøre at det blir mindre til behandling av andre pasientgrupper.
  • Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Nå er lederen for Beslutningsforum administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.​