logo Nye metoder

Kommunikasjonsstrategi Nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder har besluttet kommunikasjonsstrategi for Nye metoder som gjelder for alle aktørene i systemet. Strategien skal bidra til god og åpen kommunikasjon i alle faser av saksbehandlingen.

Publisert 24.10.2019
Sist oppdatert 15.11.2023

Ønsket er at man gjennom god og forståelig kommunikasjon skal gi helsepersonell, industri, pasienter, pårørende og andre større trygghet til hva som ligger bak en beslutning i Nye metoder. Dessuten er det viktig å øke forståelsen for Nye metoder, i tillegg til å synliggjøre brukermedvirkning.

Krav om kvalitet, god tilgjengelighet og åpenhet er i tråd med den statlige kommunikasjonspolitikken. Det skal årlig utarbeides handlingsplan som viser hvilke kommunikasjonstiltak som skal prioriteres.

Hele kommunikasjonsstrategien kan du lese her. Les mer om kommunikasjon i Nye metoder og nyhetsbrev her.