logo Nye metoder

Legemiddelområdet i Norden -kartlegging ferdig

En arbeidsgruppe under Nordisk Ministerråd har bestilt en kartlegging av reguleringen av legemiddelområdet i de nordiske landene, den er nå ferdigstilt.

Publisert 05.04.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

​Kartleggingen ble gjennomført av det danske «Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA)», og baseres på dokumentanalyse, samt intervjuer med sentrale aktører og eksperter på reguleringen av legemidler i de respektive landene.

KORA har i rapporten sammenlignet legemiddelreguleringen i de nordiske landene i forhold til to hovedutfordringer:

  • Nye legemidler med høy pris.
  • Legemidler, hvor der er behandlingsalternativer, primært i form av analoge preparater og biosimilars.

Du kan lese en oppsummering og konklusjonene, samt får en mulighet for å laste ned hele rapporten ved å besøke nettsidene til KORA (link).