logo Nye metoder

Legemidlet har fått «ja»- Når er det tilgjengelig?

Etter et ja i Beslutningsforum for nye metoder må produktet og den aksepterte prisen registreres i aktuelle databaser. Når det er gjort, er legemiddelet tilgjengelig for bruk i sykehusene.

Publisert 03.04.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

Når Beslutningsforum for nye metoder har besluttet å innføre et nytt legemiddel må legemiddelet og den aksepterte prisen registreres i de aktuelle databasene. Det er Sykehusinnkjøp HF, LIS som varsler grossist og apotek om prisendringer. Grossistene må få informasjon om pris for blant annet å kunne planlegge innkjøp og lagerbeholdning, samt oppdatere prisfiler til apotekene.

Apotekene oppdaterer sitt vare- og prissystem til fast tidspunkt to ganger i måneden. Dette skjer 1. og 15. hver måned. Tidslinjen for prisoppdateringen er avhengig av om legemiddelet er et såkalt sykehus-eller et H-reseptlegemiddel.

Mer detaljer om tidslinjene for de to legemiddelkategoriene i artikkelen "Implementering", under overskriften: Når er legemidlet tilgjengelig?