logo Nye metoder

Metodevurdering på organdonasjon er ferdigstilt.

Folkehelseinstituttet har ferdigstilt en fullstendig metodevurdering om organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes.

Publisert 17.12.2019
Sist oppdatert 15.11.2023

Fullstendig metodevurdering Lenke her

Lenke til Nyhetssak hos Folkehelseinstituttet

 

Bestillerforum RHF legger frem forslag til videre prosess. Det planlegges en bred og involverende prosess med invitasjon til å komme med innspill.

 

Media kan kontakte leder av Bestillerforum RHF, fagdirektør Geir Tollåli på telefon 909 45 509 ved eventuelle spørsmål.