logo Nye metoder

Metodevurderinger – en bremsekloss i medisinsk og teknologisk utvikling?

Et seminar om metodevurderinger ble arrangert 12.05.2017 i regi av Oslo universitetssykehus og regionalt kompetansesenter for metodevurderinger i Helse Sør-Øst. Her gis alle anledning til å ta del av presentasjoner og noen refleksjoner fra arrangørene

Publisert 18.05.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

​Spesialisthelsetjenesten har organisert støttefunksjoner for metodevurdering i flere regioner. I Helse Sør-Øst er det opprettet et regionalt kompetansesenter for metodevurderinger som en intern støttefunksjon for sykehus og region

Fredag 12. mai arrangerte Oslo universitetssykehus(OUS) og Helse Sør-Øst sitt regionale kompetansesenter for metodevurderinger et åpent seminar.

- Oslo universitetssykehus er et ledende sykehus innen metodevurderinger gjennom et stort antall av mini-metodevurderinger på en rekke fagfelt, drift av en regional kompetansetjeneste, og mange kompetansebidrag til nasjonale metodevurderinger (Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet), sier Kjell Magne Tveit, fagdirektør og leder av Råd for metodevurdering ved OUS.

Av 60 deltakere var det representanter for brukere, ulike fagmiljøer, forskere og administrativt ansatte fra mange sykehus i regionen, men også gjester fra øvrige regioner og forvaltning.

Her på nettsiden for Nye metoder kan alle finne programpunktene og de presentasjoner som ble gitt på seminaret.

Til refleksjon- mange dilemmaer

For kort tid siden ville mange mene at det var betydelig enklere å innføre en ny metode i sykehus. En toneangivende fagperson kunne plukke med seg lovende metoder fra kolleger/leverandører, og uten omveier introdusere disse i en norsk klinisk hverdag. Ofte gikk dette bra og representerte en positiv tilvekst, men historien har også vist en rekke eksempler på innføring av ny metodikk med svært negative konsekvenser for pasienter, fagmiljø, økonomi og omdømme.

Nye Metoder ble etablert av helsemyndighetene fra 2013 og er ment å gi sikker, rask og likeverdig tilgang til nye metoder. "Nye Metoder" er fortsatt i utvikling og vi opplever dilemmaer både om nivåer (hvilken metode skal vurderes av hvem?) og kritisk vurdering av litteratur. En metodevurdering – enten den gjøres nasjonalt eller lokalt – skal være kritisk både til effekt, sikkerhet og kostnader. Bare slik kan den bli et godt beslutningsgrunnlag for en ansvarlig ledergruppe. Men har vi, og ikke minst pasientene, tid til å vente på en langdryg prosess før en lovende metode tas i bruk?

Program og presentasjoner

10:00
Velkommen og introduksjon
Bergsvein Byrkjeland, OUS Stab FPS (HSØ Regional kompetansetjeneste)link til presentasjon (pdf)
10:10
Innføring av nye legemidler
Kjell Magne Tveit, fagdirektør OUS Stab FPSlink til presentasjon (pdf)
10:30
Innføring av nye kirurgiske metoder
Kirsten Krohg-Sørensen, Overlege Thoraxkirurgisk avdlink til presentasjon (pdf) 
10:50
Innføring av nytt medisinsk teknisk utstyr

Dorthe S. Schultz, Seksjonsleder
Regionalt kompetansesenter MTU investeringer

 

11:10
Utenlandsbehandling ved manglende kompetanse i Norge

Harald Platou, Seksjonsleder Utenlandskontoretlink til presentasjon (pdf)

11:30
Dilemmaer og handlingstvang i møte mellom etablert og ny behandling der begge er svakt dokumentert

Bjørn Hofmann, Professor NTNU, institutt for helsevitenskap link til presentasjon (pdf) 
11:50
Brukerperspektiver på nye metoder
Tove Nakken, Leder Brukerutvalget på Oslo universitetssykehus link til presentasjon (pdf)
12:00Lunsj
12:30
Case I. Autolog stamcellestøtte ved MS og systemisk sklerose
Tobias Gedde-Dahl D.Y., Seksjonsleder OUS avdeling for blodsykdommerlink til presentasjon (pdf)
12:45
Case II. Fokal ablasjonsbehandling av kreft/metastaser i bukorganer
Morten T. Eriksen, Klinikksjef Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjonlink til presentasjon (pdf)

13:00
Case III. Tilbud til pasienter med behandlingsresistent hypertensjon

Sverre E. Kjeldsen, Seksjonsoverlege prof. dr. med hjertemedisinsk avdelinglink til presentasjon (pdf)

13:15
Paneldiskusjon med innledere

Michael Bretthauer, Professor UiO - Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
14:00
Sammenfatning og avslutning
Kjell Magne Tveit