logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum 19. januar 2015 - saksliste

Neste møte i Beslutningsforum for nye metoder avholdes mandag 19. januar 2015.

Publisert 12.01.2015
Sist oppdatert 15.11.2023

Neste møte i Beslutningsforum fo rnye metoder avholdes mandag 19. januar 2015 på på Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen. Fra fra kl. 9.30 (til ca. kl. 11.30) .
 

Saker som skal behandles er:

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 15. desember 2014
  • Alemtuzumab (Lemtrada®)
  • Teriflunomid (Aubagio®)
  • Referatsaker:
    1. Brev fra Legemiddelindustrien av 18. desember 2014 ad. Helseforetakenes mulighet til å ta i bruk metoder som er til vurdering i Nasjonalt system for innføring av metoder i spesialisthelsetjenesten
  • Eventuelt

<<Metodevurderingene til de metoder som skal opp, ligger på publisert på den enkelte metoden under «Status og oversikt over metoder»


<<Når er neste Beslutningsforum for nye metoder?

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, ring kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 97592 815.