logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 12. februar 2018

Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll.

Publisert 12.02.2018
Sist oppdatert 15.11.2023

​Beslutningsforum for nye metoder hadde ekstraordinært møte mandag 12. februar

 

Sak 18-2018
Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 19-2018

Nuinersen (Spinraza) til behandling av spinal muskelatrofi

Sak 20- 2018
Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

For eventuelle intervjuer eller andre mediespørsmål til Beslutningsforum for nye metoder, kontakt Anne May Knudsen, e-post: amk@helse-nord.no, tlf. 975 92 815.