logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 14. mars 2016

I møtet ble tre metoder behandlet: Kadcyla, Praxbind og stamcelletransplantasjon ved MS.

Publisert 08.03.2016
Sist oppdatert 15.11.2023

​Møtet var kl. 10.30­­–12.00 14. mars 2016, og ble holdt i lokaler hos arbeidsgiverforeningen Spekter i Oslo.

Saksliste

 

Sak 12-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 13-2016 Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 8. februar 2016

Sak 14-2016 Traztuzumab emtansine (Kadcyla®). Les metodevurdering her m vedlegg

Sak 15-2016 Idarusizumab (Praxbind®) for reversering av dabigatraninduserte (Pradaxa®) blødninger. Les metodevurdering her

Sak 16-2016 Kombinasjonsbehandling med BRAF-hemmere og MEKhemmere ved inoperabel eller metastatisk malignt melanom. Saken trekkes fra behandling i dette møtet.

Sak 17-2016 Autolog stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose.

Les metodevurdering her

Sak 18-2016 Autolog stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose – orientering om planlagt randomisert studie

Sak 19-2016 Beslutningsforum for nye metoder – årsoppsummering 2015

Sak 20-2016 Referatsaker

1. Brev av 3. mars 2016 fra HS-utvalget i Psioriasis- og eksemforbundet v/leder Geir Karlsen ad. HS-pasienter krever at biologiske legemidler skal bli tilgjengelig i Norge!

2. E-postkorrespondanse med UCB Pharma AS av 3./18. februar 2016 ad. LIS & effektiv ressursanvendelse i sykehus

3. E-post fra Roche Norge AS av 09MAR2016 med vedlagt brev ad. Pristilbud for Kadcyla (trastuzumab emtansin) til behandling av brystkreft - Innspill til Beslutningsforums vurdering den 14. mars.

Sak 21-2016 Eventuelt

 

Protokoll og saksdokumenter

Protokoll fra møtet

Innkalling og saksdokumenter

Lenke til nyhetssak - Ønsker forskning på stamcelletransplantasjon ved MS

Lenke til nyhetssak - Innfører legemiddel mot blødninger

Lenke til nyhetssak - Opprettholder nei til Kadcyla

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum, ta kontakt med Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no