logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 15. juni 2015

På sakslisten til Beslutningsforum for nye metoder sitt møte 15. juni 2015 stod blant annet legemidlene Abirateron (Zytiga) og Enzalutamid (Xtandi). Saksdokumenter og protokoll er lagt ut.

Publisert 09.06.2015
Sist oppdatert 15.11.2023

​Møtet ble avholdt på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen, mandag 15. juni kl. 9:30-11:30.

Saksliste

Sak 25-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 26-2015 Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 18. mai 2015.

Sak 27-2015 Abirateron (Zytiga). Lenke til metodevurdering.

Sak 28-2015 Enzalutamid (Xtandi). Lenke til metodevurdering.

Sak 29-2015 Unntak fra bestemmelsen om å ikke bruke metoder som er til vurdering i Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

Sak 30-2015 Kontraktsform og andre prinsipper for forhandlinger og kontrakter m. m. for dyre patenterte legemidler – anbefaling fra arbeidsgruppe.

Sak 31-2015 Beslutningsforum for nye metoder – årsoppsummering 2014.

Sak 32-2015 Referatsaker

1. E-post av 26. mai 2015 fra MSD Norge AS: Tilgjengelighet av Keytruda (pembrolizumab) - innspill til Bestillerforum og Beslutningsforum fra MSD.

2. Notat av 8. juni fra Legemiddelindustrien (LMI) med utdypende kommentarer til punkter som ble diskutert på dialogmøte 29. mai 2015 mellom aktørene i nasjonalt system for innføring av nye metoder og bransjeorganisasjonene

Sak 33-2015 Eventuelt. 

 

Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 14, fordi disse er å anse som organinterne dokumenter fram til beslutningen er tatt. Etter møtet vil offentlige saksdokumenter og protokoll med vedtak publiseres.

 

Innkalling og saksdokumenter

Protokoll

 

Lenke til nyhetssak: Innfører to legemidler for prostatakreft

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no.