logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 16. desember 2019

Tre metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.

Publisert 09.12.2019
Sist oppdatert 15.11.2023

​For mer informasjon, se lenke til metodesidene for hver sak.

Saksliste

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, 18. november 2019.
  • Fingolimod (Gilenya) til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose hos barn og unge.
  • Lenvatinib (Lenvima) til behandling av voksne pasienter med progressivt, lokalt avansert eller metastaserende, differensiert (papillær/follikulær/Hürthle-celle) thyreoideakarsinom (DTC), som er refraktært overfor radioaktivt jod (RAI), ny vurdering.
  • Ixazomib (Ninlaro) i kombinasjon med deksametason og lenalidomid til behandling av refraktær eller residiv myelomatose, ny revurdering.

Saksdokumenter og protokoll
Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt
Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervju med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no