logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. februar 2019

Seks metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.

Publisert 18.02.2019
Sist oppdatert 15.11.2023

​Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 28. januar 2018.
 • Pertuzumab (Perjeta) i kombinasjon med trastuzumab og kjemoterapi til adjuvant behandling av tidlig HER-2 positiv brystkreft.
  Mer informasjon på metodesiden.
 • Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med pemetreksed og platinumholdig kjemoterapi ved førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft.
  Mer informasjon på metodesiden.
 • Anakinra (Kineret) til behandling av aktiv Stills sykdom, inkludert systemisk juvenil idiopatisk artritt og Stills sykdom hos voksne
  Mer informasjon på metodesiden.
 • Beslutningsforum for nye metoder – årsoppsummering 2018.
 • Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt
 • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

 

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervjuer med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

 Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no.